Avís legal

Aguas de San Martín de Veri, S.A. (d’ara endavant, VERI), amb CIF A-22004667, domiciliada a Crta. Pont de Suert s/n, 22470 Bisaurri – HUESCA i inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, al Tom 165, Llibre 97, foli 30 vto, fulla número Hu-458, , informa als Usuaris de la pàgina web www.veri.es , de la qual n’és titular, de les Condicions d’Accés i Ús de l’esmentada pàgina.

La utilització de totes les pàgines web de les quals VERI en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. VERI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web de VERI (textos, àudio, vídeo, programari , software, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a VERI o, si s’escau, a tercers. L’accés a les Pàgines web de VERI no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de VERI o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de VERI o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les Pàgines web de VERI i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de VERI conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de VERI, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

VERI no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les Pàgines web de VERI o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

VERI no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves Pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

VERI no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les Pàgines de VERI es considerin totalment o parcialment il·legals a països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització pels usuaris i, en el supòsit que els usuaris hi accedeixin, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, i estaran obligats a complir les lleis nacionals d’aplicació.

VERI no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre VERI i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

VERI es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre l’accés a les Pàgines web, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les Pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les Pàgines web de VERI es considerarà cedida a VERI a títol gratuït.

El correu electrònic serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de les reclamacions. Perquè tinguin validesa, caldrà adreçar-les al Departament de Màrqueting de VERI, al carrer Rosselló núm. 515, Barcelona 08025. Aquest Departament indicarà en cada cas quines són les passes que cal seguir. El correu electrònic serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de les reclamacions a través de la web: http://www.veri.es/contacte/Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de VERI es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLITICA DE PRIVACITAT

Per a poder accedir als continguts que ofereix, l’Usuari ha de ser major d’edat.
Per a participar en concursos, promocions, etc que t’ofereix VERI és necessari que l’usuari es registri, seleccionant el seu “usuari” i el seu “password”, amb el que podrà identificar-se quan vulgui participar.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, VERI informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de VERI, amb la finalitat de realitzar les tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi en cada moment VERI i el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació.

Tanmateix l’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit indispensable per al seu exercici la comunicació por escrit a la següent adreça : S.A. Damm, Departament de Màrqueting, Carrer Rosselló nº 515, 08025 Barcelona. Dita sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en la que es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se mitjançant document vàlid. També serà vàlida la comunicació realitzada per l’Usuari a través de la Pàgina web www.veri.es a tal efecte.

VERI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

L’Usuari consenteix expressament la cessió a les empreses de VERI, de les dades de caràcter personal contingudes en el mencionat fitxer. Dita cessió sols podrà tenir la finalitat de realitzar tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi VERI i el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació. Tanmateix l’Usuari autoritza, de conformitat amb la normativa vigent, al tractament de les seves dades de trànsit per a fins de promocions comercials pròpies.

En tot cas, i en compliment al que s’estableix en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment exprés perquè VERI pugui fer ús de les seves dades a fi d’enviar-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment que VERI posarà a disposició de l’Usuari a través de la Pàgina web www.veri.es a tal efecte.

VERI informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que s’atendrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l’Usuari, siguin veraces o no.

VERI es reserva la facultat de no admetre i , per tant, de no premiar –encara que fos seleccionat inicialment com a guanyador-, a tot usuari que hagi escollit com a àlies una paraula, nom o expressió despectiva o no acceptable per part de VERI.

Política de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, a més de permetre’ns controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no ho són.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, ja que aporten innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, tot facilitant la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar-hi i resoldre-hi els errors.

La informació que li proporcionem a continuació l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies :

· _ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, raó per la qual cap d’aquestes cookies queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una experiència més agradable a través d’un contingut millor i un ús més senzill.

· _ Cookies permanents: s’emmagatzemen en el disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual deixaran de funcionar./p>

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades en el nostre web; distingim entre:

· _ Les cookies estrictament necessàries com, per exemple, aquelles que serveixen per a una navegació correcta o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

· _ Les cookies de tercers com, per exemple, les utilitzades per xarxes socials o per complements externs de contingut.

· _ Les cookies analítiques que compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

Relació y descripció de les cookies que utilitzem al lloc web:

La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem en el nostre lloc web:

Nom: _ga
Finalitat / Més informació: Esta cookie se utiliza para diferenciar a los usuarios.
Venciment: 2 anys

Nom: _gat
Finalitat / Més informació: se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. La cookie se crea al cargar la librería Javascript y no existe una versión previa de la cookie _gat. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.
Venciment: 1 dia

Nom: _gi
Finalitat / Més informació: analítica
Venciment: 1 dia

Nom: _icl_current_language
Finalitat / Més informació:
Venciment: 1 dia

Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal•lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada
Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

NOTA: la informació oferta és a data Abril /2016 i li informem que amb el pas del temps pot no resultar exhaustiva, tot i que periòdicament la present política de cookies és revisada.